Ny brillestøtte til barn pr. 1 august

Vi har inngått direkte avtale med NAV om avregning av brillestøtte for barn under 18 år.

Pr. 1 august 2022 kan du og ditt barn avregne brillestøtten direkte i våre butikker. Barnet må være under 18 år og ha en styrke/ cyl på ≥ 1,00D. Dere kan søke refusjon 1. gang pr. kalenderår.

Du kan enten oppsøke legen og få henvisning til en øyelege for synsundersøkelse eller bestille hos en av våre autoriserte optikere. Vi utfører synsundersøkelse av barn over 7 år. Ved behov for ytterligere undersøkelser har vi henvisningsrett til øyelege.

 

Bestill time her

Synsprøve kr. 590,- spar kr. 200,- inkludert digitalt netthinnebilde og trykkmåling.

Synsprøve kr. 590,- spar 200,-

 

jente med briller fra eye factory 

Støtteordning for barn som trenger briller.

https://www.nav.no/barnebriller#hvem

Ny støtteordning for briller til barn er på plass pr. 1.august 2022. 140 000 barn vil kunne få brillestøtte gjennom den nye ordningen. Ordningen komme i tillegg til de ordningene for briller/synskorreksjon for barn som allerede finnes for behandling av amblyopi.

Hvem kan få brillestøtte?

Det er satt opp 4 hovedvilkår for å få brillestøtte:

 1. Brillen må være til et barn (alle under 18 år).
 2. Barnet må trenge briller med brillestyrke på minst ett glass ≥ 1,00D og/eller cylinderstyrke (skjeve hornhinner) på minst ett glass ≥ 1,00D.
 3. Barnet må være folkeregistret i Norge.
 4. Brillen må være bestilt.

 

Barn kan få støtte til én brille per kalenderår.

Barnet og foreldrene kan fritt velge hvilken type briller barnet skal ha, men støttebeløpet er begrenset.

 • Hvis brillen koster mere enn støttebeløpet må̊ barnet og foreldrene betale resten selv.
 • Hvis brillen koster mindre enn støttebeløpet, får barnet det brillen koster.
 • Støttebeløpet skal trekkes fra totalprisen på brillen. Totalprisen kan inkludere glass, slip av glass og innfatning inkl. moms, og brilletilpasning.
 • Synsundersøkelsen inngår ikke i totalprisen.

Støtten er avhengig av hvilken brillestyrke barnet trenger. Det vil være fem ulike satser, med ulike kronebeløp i støtte.

 

Satsen avhenger av brillestyrke. Det er fem ulike satser, med ulike kronebeløp i støtte.

https://www.nav.no/barnebriller#hvor-mye

 

Sats 1 – 750 kroner 

Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D

Sats 2 – 1 950 kroner 

Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D

Sats 3 – 2 650 kroner 

Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D

Sats 4 – 3 150 kroner 

Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D

Sats 5 – 4 850 kroner 

Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D

 

Hvordan skal barnet få brillestøtte?

Støttebeløpet trekkes fra regningen hos optiker, når brillen skal betales. Optikeren søker om refusjon hos NAV og har bruk for flg. opplysninger:

 • at barnet ikke har fylt 18 år når brillen bestilles
 • at barnet er folkeregistret i Norge
 • at brillen har brillestyrke på minst ett glass ≥ 1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D.
 • at barnet ikke har fått brillestøtte før i samme kalenderår
 • barnets fødselsnummer (11 siffer)
 • styrken på̊ brilleglassene
 • totalpris for brillen
 • bestillingsdato for brillen

 

 

Hva dekkes og hva dekkes ikke av brillestøtten?

https://www.nav.no/barnebriller#hva

 

Støttebeløpet trekkes fra kostnaden for brillen.

 • Brillens kostnad skal bare inkludere glass, slip av glass og innfatning inkl. moms, og brilletilpasning.
 • Synsundersøkelser skal ikke inngå i brillens kostnad. Reparasjon dekkes heller ikke av brillestøtten.

Det vil bare være briller bestilt etter 1. august 2022 som kan få brillestøtte.

 

 

Del på: