Ser barnet ditt godt nok?

Vi anbefaler alle foreldre å sjekke om barnet ser godt nok.

Jo tidligere barnet kommer til en synsundersøkelse, desto bedre er prognosene for å få gjort noe med eventuelle synsproblemer.

Vi anbefaler alle foreldre å være oppmerksomme på om barnet myser, ofte har vondt i hodet eller for eksempel ofte gnir seg i øynene. Disse symptomene kan være tegn på at de er nærsynte, langsynte eller har skjeve hornhinner.

Ser barnet ditt godt nok?

Sjekkliste og symptomer du bør være oppmerksom på:

 • Klager ofte over vondt i hodet eller blir fort sliten av å lese
 • Bokstaver som flyter
 • Mister fokus på setninger og linjer
 • Myser ofte
 • Problemer med å se på tavlen og TV
 • Sitter for nære TV-en
 • Nølende og famlende orientering i skumring og mørke
 • Ukonsentrert og liten utholdenhet i synsrelaterte oppgaver

Ta barnet med til optiker for en grundig test. Vi anbefaler at alle barn i skolealder tar jevnlige kontroller av synet, da barnets syn er stadig under utvikling. Synsfeil kan gå i arv, derfor bør barn som har nære familierelasjoner som bruker briller ha en tett oppfølging hos en optiker.

Bestill time her:

Bestill time her

Syn, trivsel og øyehelse er viktig for barnets utvikling

Barn som ser dårlig kan også ha lav konsentrasjonsevne, og kan utvise manglende interesse for lesing. Skolearbeidet kan gi ekstra utfordringer og barnet anstrenger seg når de foretar noe på nært hold. I tillegg bruker de ofte tid på å omstille synet fra å se på kort til lang avstand. Disse symptomene kan være tegn på at barnet trenger briller. En del barn har også problemer med skjeling, men også det kan det gjøres noe med. Det kan korrigeres med briller og eventuelt vekslende lappbehandling på det ene øyet av gangen, kan ha stor effekt på synet senere i livet.

I Eye Factory er vi opptatt av folkets øyehelse og vi har autoriserte optikere som innehar kompetansen til å ivare synet ditt og din familie. Vi er de første i markedet som introduserer familiepris på synsundersøkelser.

Nå er det gunstig for deg og ditt barn å ta en synstest samtidig:

Synsundersøkelse for deg og ditt barn: NÅ 790,-

Familieprisen inkluderer synstest for én voksen og ett barn mellom 6- og 15 år. Er det flere i familien som trenger en synsundersøkelse betaler dere kun 300,-  ekstra pr. familiemedlem.

Hva gjør optikeren?

 1. Vi sjekker om barnet trenger korrigering for nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.
 2. Vi sjekker samsynet for eventuell skjeling/skjult skjeling.3.
 3. Vi sjekker øyehelsen med trykkmåling og bilde av netthinnen.
 4. Vi følger opp barnet med jevnlige kontroller.
 5. Vi kan henvise til øyelege/spesialister
 6. Vi gir råd og veiledning.
 7. Vi hjelper med å finne kule briller, solbriller med styrke og om barnet eventuelt også kan bruke kontaktlinser.

Nærsynthet blant barn er økende

Digitale hjelpemidler som nettbrett, pc og mobil er en naturlig del av hverdagen, også blant skolebarn. Øyets fokuseringsevne nedsettes ved bruk av langvarig bruk av digitale skjermer, og det kan gi økt risiko for nærsynthet. Barn som bruker mye sammenhengende tid foran PC, nettbrett og mobil har større sannsynlighet for å utvikle nærsynthet, enn barn som tar hyppige pauser. Forskning viser at barn og unge som tilbringer regelmessig tid på utendørsaktiviteter, reduserer risikoen for å bli nærsynthet. Vårt råd til foreldrene er å sette tidsbegrensinger på bruk av digitale skjermer, og oppfordre barn og unge til mer utendørsaktiviteter.

En tommelfingerregel: 1 times skjermbruk = 1 time bevegelsesaktivitet

Våre autoriserte optikere avdekker om barnet trenger briller for nærsynthet, langsynthet, om barnet har skjeve hornhinner og om samsynet er i orden. Dersom optikeren avdekker andre synsrelaterte problemer har våre autoriserte optikere tett samarbeid med øyeleger, og har også direkte henvisningsrett til spesialister.

I noen tilfeller får man refusjon av NAV for synshjelpemidler til barn under 18 år, da vil optikeren henvise barnet til en spesialist. Øyeleger foretar en vurdering om barnet har krav på refusjon av synshjelpemidler etter NAV sine retningslinjer som f.eks skjeling og høy grad av skjeve hornhinner.

 

 

 

Nærsynthet (Myopi)

Flere og flere nordmenn blir nærsynte, og det snakkes om en ny folkesykdom. Det er fordi mye av det vi jobber med foregår på kort avstand og med en datamaskin. En ny studie viser at 1 av 3 mellom 20 og 45 år er nærsynt.

Årsak

 • Nærsynthet skyldes at brytningssystemet i øyet er for sterkt i forhold til øyets akselengde og korrigeres dermed med minus glass, også kalt spredelinse (konkave linser)
 • Nærsynthet kan være arvelig og utvikles gjerne i barne- og ungdomsårene
 • Tilstanden tiltar gjennom oppveksten og krever jevnlig oppfølgning og synsundersøkelse hos optiker

Symptomer

 • Nærsynte myser ofte for å slippe en smalere lysbunt inn i øyet, slik at dybdeskarpheten øker. Mange klager ofte over at de ser fjerne gjenstander dårlig, f.eks. skriften på tavlen i klasserommet, skilt i trafikken, teksten på TV og generell uskarphet på avstand

Behandling

 • Brilleglass med konkave linser dvs. minuslinser vil øke spredningen av lyset og gjenopprette optimalt syn
 • Større grader av nærsynthet kan øke risikoen for netthinneløsning
 • Barn og voksne med nærsynthet bør sjekke synet sitt jevnlig hos optiker – vi anbefaler én gang pr år
 • For å bremse utviklingen av nærsynthet bør du variere avstanden til det du ser på. Sitter du mye bak skjermen, husk å løfte blikket innimellom
 • Vi tilbyr gratis jevnlig elektronisk synstest som vil avdekke behovet for en grundigere synsundersøkelse med full utmåling av korreksjon, samsyn, undersøkelse av ytre øye og netthinnebilde av det indre øye

Langsynthet (Hyperopi)

Sliter du eller barna dine med hodepine, konsentrasjonsvansker eller har lesevansker, da bør du sjekke hos optikeren om du er langsynt.

Årsak

 • Langsynthet skyldes at brytningssystemet i øyet er for svakt i forhold til øyets akselengde, og korrigeres dermed med pluss glass – også kalt samlelinse (konvekse linser)

Symptomer

 • Ved lav til middels grad av langsynthet, oppleves synet normalt som feilfritt, men litt større ukorrigert langsynthet (Hyperopi) fører til at at øyet må anstrenge seg for å se tydelig på nært hold og mange opplever følgevirkninger som hodepine og manglende konsentrasjon

Behandling

 • Brilleglass med konvekse linser, dvs. pluss glass, samler strålegangen og avlaster synet
 • Korrigert langsynthet gir bedre synskomfort og gjenoppretter synsskarpheten på nært (streaming på iPad, bruk av smartphone, o.a.) samtidig med at synet på lang avstand blir skarpere
 • Barn har en stor evne til å kunne kompensere langsynthet og dermed se godt på avstand. Men langsyntheten bør likevel følges opp og korrigeres hos barn fordi langsynthet ofte ses i kombinasjon med skjeling, hodepine og konsentrasjonsvansker
 • Aldersrelatert langsynthet utvikles over tid og starter typisk i 40-årsalderen, og man opplever lesevansker på nært hold, men kan lett avlastes med lese- og databriller

Aldersrelatert langsynthet (Presbyopi)

Årsak

Prøv progressive brilleglass! Få perfekt syn på alle avstander.

 • Alderslangsynthet eller presbyopi er nedsatt evne til å fokusere på nært hold, og skyldes at evnen til å justere linsens krumning blir nedsatt med alderen. Krumming av linsen er nødvendig for at vi kan se klart både på nært hold og på lang avstand.
 • Progressive brilleglass er designet perfekt syn både på avstand og ved lesning
 • Ofte begynner tilstanden rundt 40-års alderen med problemer som å lese liten skrift. Etter hvert må man holde smartphonen, boka eller iPaden lenger og lenger unna for å greie å se skarpt. Plagene er mest fremtredende i dårlig lys og tidlig på morgenen. Ved 65 år har linsene tapt hele sin evne til å krumme seg
 • Presbyopi rammer alle fra de er rundt 40 år. Også de nærsynte selv om de har operert nærsyntheten sin tidligere. Aldersrelatert langsynthet er en naturlig del av menneskets aldringsprosess

Symptomer

 • Fordi øyelinsen mister sin elastisitet og hardner etter hvert som man blir eldre, avtar også evnen til å fokusere på nært hold. Når man nærmer seg 50-årsalderen er evnen til å fokusere på nært hold som regel så redusert at de fleste må begynne med lese- og databriller for fortsatt å kunne lese og se godt på nært hold

Behandling

 • Presbyopi og alderslangsynthet korrigeres best med progressive brilleglass som gir  optimalt syn både på avstand og på nært hold
 • Alternativet kan være en ren lesebrille eller en spesialtilpasset databrille som gir optimalt syn både på dataskjermen og ved lesning på nært hold