Nærsynthet (Myopi)

Flere og flere nordmenn blir nærsynte, og det snakkes om en ny folkesykdom. Det er fordi mye av det vi jobber med foregår på kort avstand og med en datamaskin. En ny studie viser at 1 av 3 mellom 20 og 45 år er nærsynt.

Årsak

  • Nærsynthet skyldes at brytningssystemet i øyet er for sterkt i forhold til øyets akselengde og korrigeres dermed med minus glass, også kalt spredelinse (konkave linser)
  • Nærsynthet kan være arvelig og utvikles gjerne i barne- og ungdomsårene
  • Tilstanden tiltar gjennom oppveksten og krever jevnlig oppfølgning og synsundersøkelse hos optiker

Symptomer

  • Nærsynte myser ofte for å slippe en smalere lysbunt inn i øyet, slik at dybdeskarpheten øker. Mange klager ofte over at de ser fjerne gjenstander dårlig, f.eks. skriften på tavlen i klasserommet, skilt i trafikken, teksten på TV og generell uskarphet på avstand

Behandling

  • Brilleglass med konkave linser dvs. minuslinser vil øke spredningen av lyset og gjenopprette optimalt syn
  • Større grader av nærsynthet kan øke risikoen for netthinneløsning
  • Barn og voksne med nærsynthet bør sjekke synet sitt jevnlig hos optiker – vi anbefaler én gang pr år
  • For å bremse utviklingen av nærsynthet bør du variere avstanden til det du ser på. Sitter du mye bak skjermen, husk å løfte blikket innimellom
  • Vi tilbyr gratis jevnlig elektronisk synstest som vil avdekke behovet for en grundigere synsundersøkelse med full utmåling av korreksjon, samsyn, undersøkelse av ytre øye og netthinnebilde av det indre øye