Ser barnet ditt godt nok?

Vi anbefaler alle foreldre å sjekke om barnet ser godt nok.

Jo tidligere barnet kommer til en synsundersøkelse, desto bedre er prognosene for å få gjort noe med eventuelle synsproblemer.

Vi anbefaler alle foreldre å være oppmerksomme på om barnet myser, ofte har vondt i hodet eller for eksempel ofte gnir seg i øynene. Disse symptomene kan være tegn på at de er nærsynte, langsynte eller har skjeve hornhinner.

Ser barnet ditt godt nok?

Sjekkliste og symptomer du bør være oppmerksom på:

 • Klager ofte over vondt i hodet eller blir fort sliten av å lese
 • Bokstaver som flyter
 • Mister fokus på setninger og linjer
 • Myser ofte
 • Problemer med å se på tavlen og TV
 • Sitter for nære TV-en
 • Nølende og famlende orientering i skumring og mørke
 • Ukonsentrert og liten utholdenhet i synsrelaterte oppgaver

Ta barnet med til optiker for en grundig test. Vi anbefaler at alle barn i skolealder tar jevnlige kontroller av synet, da barnets syn er stadig under utvikling. Synsfeil kan gå i arv, derfor bør barn som har nære familierelasjoner som bruker briller ha en tett oppfølging hos en optiker.

Bestill time her:

Bestill time her

Syn, trivsel og øyehelse er viktig for barnets utvikling

Barn som ser dårlig kan også ha lav konsentrasjonsevne, og kan utvise manglende interesse for lesing. Skolearbeidet kan gi ekstra utfordringer og barnet anstrenger seg når de foretar noe på nært hold. I tillegg bruker de ofte tid på å omstille synet fra å se på kort til lang avstand. Disse symptomene kan være tegn på at barnet trenger briller. En del barn har også problemer med skjeling, men også det kan det gjøres noe med. Det kan korrigeres med briller og eventuelt vekslende lappbehandling på det ene øyet av gangen, kan ha stor effekt på synet senere i livet.

I Eye Factory er vi opptatt av folkets øyehelse og vi har autoriserte optikere som innehar kompetansen til å ivare synet ditt og din familie. Vi er de første i markedet som introduserer familiepris på synsundersøkelser.

Nå er det gunstig for deg og ditt barn å ta en synstest samtidig:

Synsundersøkelse for deg og ditt barn: NÅ 790,-

Familieprisen inkluderer synstest for én voksen og ett barn mellom 6- og 15 år. Er det flere i familien som trenger en synsundersøkelse betaler dere kun 300,-  ekstra pr. familiemedlem.

Hva gjør optikeren?

 1. Vi sjekker om barnet trenger korrigering for nærsynthet, langsynthet og skjeve hornhinner.
 2. Vi sjekker samsynet for eventuell skjeling/skjult skjeling.3.
 3. Vi sjekker øyehelsen med trykkmåling og bilde av netthinnen.
 4. Vi følger opp barnet med jevnlige kontroller.
 5. Vi kan henvise til øyelege/spesialister
 6. Vi gir råd og veiledning.
 7. Vi hjelper med å finne kule briller, solbriller med styrke og om barnet eventuelt også kan bruke kontaktlinser.

Nærsynthet blant barn er økende

Digitale hjelpemidler som nettbrett, pc og mobil er en naturlig del av hverdagen, også blant skolebarn. Øyets fokuseringsevne nedsettes ved bruk av langvarig bruk av digitale skjermer, og det kan gi økt risiko for nærsynthet. Barn som bruker mye sammenhengende tid foran PC, nettbrett og mobil har større sannsynlighet for å utvikle nærsynthet, enn barn som tar hyppige pauser. Forskning viser at barn og unge som tilbringer regelmessig tid på utendørsaktiviteter, reduserer risikoen for å bli nærsynthet. Vårt råd til foreldrene er å sette tidsbegrensinger på bruk av digitale skjermer, og oppfordre barn og unge til mer utendørsaktiviteter.

En tommelfingerregel: 1 times skjermbruk = 1 time bevegelsesaktivitet

Våre autoriserte optikere avdekker om barnet trenger briller for nærsynthet, langsynthet, om barnet har skjeve hornhinner og om samsynet er i orden. Dersom optikeren avdekker andre synsrelaterte problemer har våre autoriserte optikere tett samarbeid med øyeleger, og har også direkte henvisningsrett til spesialister.

I noen tilfeller får man refusjon av NAV for synshjelpemidler til barn under 18 år, da vil optikeren henvise barnet til en spesialist. Øyeleger foretar en vurdering om barnet har krav på refusjon av synshjelpemidler etter NAV sine retningslinjer som f.eks skjeling og høy grad av skjeve hornhinner.