Optiker

Optikere er en del av førstelinjehelsetjenesten innen syn og øyehelse

Optikere undersøker øyne og synet ditt, og behandler synsfeil med briller, kontaktlinser eller synstrening. De er autorisert helsepersonell som består av fagpersoner som kartlegger synsproblemer, endringer og tiltak for forbedring. Optikere benytter seg av mange forskjellige teknikker og apparater basert på type undersøkelse og behov, og hjelper deg med å finne løsningen som passer ditt syn best.

Synsundersøkelse som avdekker problem og årsak

Ved endringer av syn er det optiker du tar kontakt med. Hovedoppgaven er å være førstelinje i helsetjenesten når det gjelder syn og øyne. Hos optiker blir de viktigste aspekter avdekket, og dersom synsproblemene viser tegn til sykdom eller skade, henvises du videre til øyelege eller i andre tilfeller allmennlege. For de fleste er ikke dette nødvendig, da optikeren er spesialist på å finne hjelpemidler som løser dine synsproblemer.

For å kartlegge løsninger for dine problemer krever det at optikeren får kjennskap til synshverdagen din. Tilbringer du eksempelvis mye tid foran en dataskjerm, krever dette én spesifikk løsning. En synstest kan avdekke mye om din generelle helsetilstand, i tillegg til å gi kunnskap om synet. Alvorlige endringer ved synet kan avdekkes av optiker før du selv oppdager det. Optikeren henviser deg direkte til øyelege, uten at du selv trenger å ta kontakt med din egen fastlege. På denne måten får du rask hjelp av øyelege til å få den behandlingen du trenger.

Optiker til barn – grundig synsundersøkelse

Barn bør undersøkes av optiker jevnlig, der første undersøkelse bør skje før de begynner på skolen. En synsundersøkelse hos optiker for barn starter alltid med en samtale der optiker stiller spørsmål som kan gi verdifull informasjon for videre undersøkelse. Barn tror ofte at alle har det sånn som de har, og har derfor heller ikke nevnt noe til foreldrene dersom de sliter med synet. Under synstesten blir synet undersøkt for avstand og nær, dybdesyn, samt samsyn. Samsynet er viktig for lese- og skriveferdighetene, og kontrollerer fargesynet. Optiker studerer hvordan barnet leser, og testen resulterer i nøye vurdering og anbefaling om beste optiske løsning dersom det viser seg at barnet har synsproblemer. Løsning er briller, kontaktlinser eller begge deler.

Bestill time hos en av våre autoriserte optikere her.