Personvern

Disse retningslinjene beskriver hvordan Eye Factory AS behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Innsamling, behandling og oppbevaring av visse personopplysninger kan ifølge Helsepersonelloven og Pasientjournalloven være lovpliktig å behandle, slik som håndtering av dine helseopplysninger. I andre sammenhenger (for eksempel til bruk i markedsføring) kan du velge hvilke opplysninger du gir til oss, og hvordan disse brukes.

Innsamlingen av opplysninger

Eye Factory kan samle inn opplysninger om deg på forskjellige måter, for eksempel ved at:

 • Du bestiller tid til en synsprøve.
 • Du henvender deg til en av våre butikker og blir opprettet som kunde for å få gjennomført en synsprøve og/eller kjøpe våre produkter eller tjenester.
 • Du inngår en avtale med Eye Factory om å sende kontaktlinser direkte hjem til deg.
 • Du melder deg på våre kundeklub – Eye Club, nyhetsbrev eller øvrig markedsføring. Dette gjelder også ved deltagelse i konkrete konkurranser eller kampanjer.
 • Eye Factory samkjører opplysninger om deg via Eye Factory`s interne systemer og/eller nettside.

Når du tar ulike synsprøver hos oss er vi forpliktet til å føre journal. Her angis opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevant helsehistorikk, opplysninger om behandling og tiltak. I tillegg registreres informasjon om når dette ble opprettet og av hvem.

I disse forskjellige sammenhengene kan vi blant annet samle inn følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, fødselsdato/-nr.
 • Helseopplysninger (opplysninger om ditt syn, blant annet opplysninger om styrke på de valgte produkter, synsprøver, digitalt netthinnebilde og trykkmåling av dine øyne)
 • Betalingsopplysninger i forbindelse med ditt kjøp
 • Din kjøpshistorikk og dine preferanser
 • Login-opplysninger på nettsiden
 • Opplysninger om din profil på nettsiden, herunder personnummer, kredittkort- og betalingsopplysninger, tidsbestilling til synsprøve, svar på spørreskjema mv.
 • materiale fra tv-overvåking i våre butikker
 • Dine henvendelser, svar på spørsmål og annen kommunikasjon med Eye Factory

Formålene med behandlingen av dine personopplysninger

Eye Factory behandler dine personopplysninger til konkrete og begrensede forretningsmessige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler om databeskyttelse. Dine opplysninger kan bli behandlet til følgende formål:

 • Levering av ytelser til deg
 • Administrasjon av kundeforholdet
 • For å kunne yte en bedre service
 • Rådgivning om ditt syn
 • Informasjon om produkter og tjenester
 • Statistikk og analyse
 • I forbindelse med interne forretningsprosesser, herunder bekreftelse av identitet og forebyggelse av bedrageri
 • Markedsføring, herunder utsendelse av nyhetsbrev
 • Øvrig kommunikasjon med deg

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Første gang du besøker vår nettside (samt hver gang vi oppdaterer våre vilkår) vil du få muligheten til å godkjenne eller avvise bruken av ikke-nødvendige cookies/informasjonskapsler.

Rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger

Dine personopplysninger kan blant annet behandles:

 • For å oppfylle en avtale med deg
 • For å overholde en rettslig forpliktelse
 • Til utførelse av en oppgave i samfunnets interesse
 • På bakgrunn av ditt tidligere og uttrykkelige samtykke, hvilket ofte vil være tilfellet i forhold til behandlingen av dine helseopplysninger og for bruken av dine opplysninger til markedsføring
 • For å forfølge legitime interesser, med mindre dine interesser i beskyttelse av personopplysninger går foran Eye Factory`s interesser. Legitime interesser kan f.eks. være forbedring av vår service, produkter eller tjenester, statistikk og analyse eller besvarelse av dine henvendelser

Helseopplysninger betraktes som sensitive opplysninger, og Eye Factory begrenser behandlingen av slike opplysninger til når det er nødvendig i forhold til formålet. Dine helseopplysninger kan blant annet behandles hvis:

 • Du tidligere har gitt et uttrykkelig samtykke
 • Behandlingen er nødvendig for at Eye Factory kan overholde relevante helserettslige forpliktelser
 • Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfeller hvor du ikke er i stand til å gi samtykke
 • Opplysningene er offentliggjort av deg
 • Eye Factory skal fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav
 • Behandlingen er nødvendig med henblikk på medisinsk diagnose og når opplysningene behandles av en fagperson som har taushetsplikt (som for eksempel en optiker).

Mottakere av dine personopplysninger

Eye Factory benytter leverandører som behandler personopplysningene på vegne av Eye Factory. Disse tredjepartene er pålagt å handle etter dokumentert instruks fra Eye Factory og kan ikke bruke dine personopplysninger til egne formål.

I noen tilfeller kan det imidlertid av praktiske hensyn for ditt kundeforhold gis tillatelse til våre leverandører om å bruke dine personopplysninger til egne formål. Dette vil alltid gjøres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler for databeskyttelse og, hvis det er påkrevet, med samtykke fra deg.

Dine personopplysninger kan gis videre til følgende mottakere:

 • Konsernrelaterte selskap
 • Samarbeidspartnere, herunder tilbydere av finansiering av Eye Factory`s produkter eller inndriver av Eye Factory`s tilgodehavende
 • Leverandører av Eye Factory produkter
 • Offentlige myndigheter
 • Leger, optikere og annet helsepersonell.
 • Reklame/Mediebyrå

Tidsrom for oppbevaring av dine opplysninger

Eye Factory vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger. I tillegg vil vi ha en plikt til å oppbevare enkelte opplysninger som følge av regnskapslovgivningen og helselovgivningen. Helseopplysninger skal f.eks. oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens​karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem i henhold til pasientjournalloven. Hvis opplysningene deretter ikke må bevares etter annen lovgivning, skal de slettes. Visse opplysninger skal dessuten oppbevares i overensstemmelse med de gjeldende regler for oppbevaring av bokføringsmateriale og for å imøtekomme formuerettslige krav.

Behandling av dine opplysninger for bruk til markedsføring

Hvis du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra Eye Factory, behandler vi ditt navn og dine kontaktopplysninger til dette formålet.

Våre målrettede markedsføringstiltak kan være basert på din kjøpshistorikk og dine preferanser, dine atferdssdata, som er innsamlet via cookies på vår nettside, eller andre kjøp. For å sikre at våre markedsføringstiltak og annen kommunikasjon med deg er relevant, kan det opprettes en markedsføringsprofil basert på dine personopplysninger. Ved kampanjer kan vi i tilfeller også dele innsamlede E-post eller telefonnummer med våre databehandlere, som markedsføring- eller reklamebyrå, for å målrette annonsering mot deg.

Nedenfor finner du en oversikt over alle tredjepartscookies/informasjonskapsler brukt på denne nettsiden, hvilke data de samler inn og formålet med dem.

Navn: Data som samles: Formål: Link til utvidet informasjon:
Google Analytics Anonym: annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, dato/ klokkeslett, demografisk data, maskinvare/ programtype, internett-leverandør, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: IP-adresser, Unik enhet, søkehistorikk, lokasjonsbasert data.

 

Disse informasjonskapslene brukes til å hjelpe oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt ved å gi informasjon om de besøkte områdene, tiden og eventuelle problemer som oppstod, for eksempel feilmeldinger. Dette hjelper oss med å forbedre ytelsen til våre nettsider. For mer informasjon, besøk Google Analytics Google
Doubleclick Anonym: annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, demografisk data, maskinvare/ programvaretype, internett-leverandør, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: IP-adresser, Unik enhet, søkehistorikk, lokasjonsbasert data.

Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, samt forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer. De tillater oss å forstå og evaluere klikk på annonsene våre, slik at vi kan forbedre kampanjer og nettsiden vår. Google
Facebook for developers Anonym: annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, informasjonskapsler, dato/ klokkeslett, demografisk data, maskinvare/ programvaretype, internettleverandøren, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: Navn, Adresse, telefonnummer, e-post, innlogging, unik enhet.

Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer samt forstå hvordan du beveger deg mellom vår nettside og Facebook. De tillater oss å forstå og evaluere klikk på annonsene våre, slik at vi kan forbedre kampanjer og nettsiden vår. Facebook
Clicky Anonym: annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, dato/ klokkeslett, demografisk data, maskinvare/ programtype, internett-leverandør, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: IP-adresser, klikkstrøm

Disse informasjonskapslene brukes til å hjelpe oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt ved å gi informasjon om de besøkte områdene, tiden og eventuelle problemer som oppstod, for eksempel feilmeldinger. Dette hjelper oss med å forbedre ytelsen til våre nettsider. Clicky

Dine rettigheter

Eye Factory har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine opplysninger og sikre dine rettigheter.

Du har rett til å anmode Eye Factory om å få innsikt i dine personopplysninger samt verifisere, slette eller begrense bruken av opplysningene. Du har også rett til å gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger. Hvis en slik innsigelse er berettiget, må opplysningene ikke lenger behandles til de konkrete formål.

Under særlige omstendigheter har du videre rett til dataportabilitet. Det betyr at du kan anmode om å få de opplysninger du selv har gitt til Eye Factory utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også anmode om å få opplysningene oversendt til en tredjepart.

Behandler Eye Factory dine personopplysninger på bakgrunn av et samtykke, herunder samtykke til direkte markedsføring eller behandling av helseopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette berører ikke lovligheten av den behandling som er basert på ditt samtykke før du har tilbakekalt det.

Hvis du vil klage over behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å rette henvendelsen til vårt personvernombud , kontaktopplysninger finner du nedenfor under «Pervernombud» Hvis det konkrete forhold du klager over ikke blir løst av Eye Factory og du ønsker å gå videre med saken, kan du klage til:

Datatilsynet

Postboks 8177

0034 Oslo

E-mail: postkasse@datatilsynet.no

www.datatilsynet.no

Personvernombud

The Eye Factory AS, ved daglig leder og medeier Tina Nyeman, er ansvarlig for behandlingen av opplysninger som kan knyttes til deg som privatperson.

Adresse: PB 257 Alnabru, 0614 OSLO
Org. nr.: 915 380 417
Behandlingsansvarlig: Tina Nyeman
E-mail: Post@eyefactory.no

Her må du i følge lovverket opplyse om et menneske som er behandlingsansvarlig. Det holder ikke å si at en kan kontakte Eye Factory.

Endringer til disse retningslinjene

Disse retningslinjene vil bli oppdatert løpende. Hvis det blir vesentlige endringer, vil du bli informert om det i butikkene og på Eye Factory.no. Ved endringer i våre retningslinjer vil du få mulighet til å bekrefte våre retningslinjer på nytt. I visse tilfeller vil Eye Factory be deg om å akseptere endringene 4 uker før de trer i kraft.

Husk at du alltid kan styre dine valgfrie informasjonskapsler på vår cookie-side.